Плочки за баня Spoony

Португалски плочки за баня SPOONY - Aleluia Ceramicas

Стенни плочки 20x50см: Spoony Dewy, Spoony Chilly, Spoony Stilly, Spoony Alive, Spoony Deep; Spoony Snug, Spoony Bonny, Spoony Yummy, Spoony Sweet
Декорни плочки 20x50 см: Spoony Bridal Yummy, Spoony Bridal Alive, Spoony Bridal Deep, Spoony Linea Yummy, Spoony Linea Alive, Spoony Linea Deep, Spoony Mosaic Yummy, Spoony Mosaic Alive, Spoony Mosaic Deep, Spoony Words, Spoony Romantic Bonny, Spoony Romantic Sweet, Spoony Decor Gerber, Spoony Kato Stilly, Spoony Kato Snug, Spoony Kato Deep, Spoony Kato Yummy
Фризове 2.2x50 см: Faixa Spoony Pulses
Фризове 4.5x50 см: Faixa Spoony Short Words
Фризове 7.2x50 см: Faixa Spoony All
Подови плочки 30х30 см: Regent Panna
Подови плочки 31.6х31.6 см: Prisma Lila
Подови плочки 32.5х32.5 см: Chic Malva
Подови плочки 33.3х33.3 см: Drops Moka


Плочки за баня Spoony